Pravno obvestilo

I. UVODNO

Spletna stran https://www.iconsult.si je namenjena obveščanju in seznanjanju širše javnosti o novostih in dogodkih na pravnem, davčnem in finančnem področju.

Vse vsebine na tej spletni strani so zgolj informativnega značaja. Spletna stran namreč vsebuje izključno splošne podatke, ki ne predstavljajo strokovnih nasvetov ali opravljanja storitev.

Pred kakršnim koli odločanjem ali ukrepanjem, ki bi lahko vplivalo na vaše poslovanje, je nujen posvet z našim usposobljenim strokovnim sodelavcem.

S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.

Uporabnik z vstopom na to spletno stran soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in, da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.

S to spletno stranjo upravlja družba iConsult d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

 

II. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani https://www.iconsult.si so zaščiteno avtorsko delo družbe iConsult d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP).

Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje oziroma razmnoževanje, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe iConsult d.o.o.

 

III. PRIDRŽKI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Materiali in podatki na spletni strani https://www.iconsult.si so podani kot takšni in v povezavi z njimi iConsult d.o.o. ne daje nikakršnih zagotovil. iConsult d.o.o. bo na tej spletni strani zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov.

Niti družba iConsult d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem te spletne strani.

iConsult d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

iConsult d.o.o. tudi ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

V primeru, da spletna stran vsebuje povezave na druga spletna mesta (blogi, forumi, družabna omrežja), ki so povsem neodvisna od spletne strani družbe iConsult d.o.o., slednja  ni odgovorna za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh. iConsult d.o.o. omogoča povezave do drugih spletnih strani izključno z namenom, da uporabniku olajša brskanje po spletu za informacijami. Do takšnih spletnih strani dostopa vsak posameznik na svojo odgovornost.

Spletno stran uporabnik uporablja na lastno odgovornost, prav tako uporabnik prevzema polno odgovornost za kakršno koli izgubo, ki bi utegnila izhajati iz uporabe te spletne strani.

V povezavi z uporabo te spletne strani iConsult d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično ali iz kazni izvirajočo škodo oziroma kakršno koli drugo škodo, bodisi, da  izhaja iz pogodbe, pravne ureditve, odškodninskega zahtevka (vključno s kakršno koli obliko malomarnosti) oziroma se kako drugače nanaša na uporabo te spletne strani. Ta omejitev odgovornosti se nanaša tudi na zaposlene v družbi iConsult d.o.o.

 

IV. VAROVANJE PODATKOV

Družba iConsult d.o.o. bo vse podatke, zbrane na spletni strani https://www.iconsult.si, obdelovala v skladu z veljavno zakonodajo ter GDPR. Več si preberite v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani politika zasebnosti.

Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati. Če uporabnik preko kontaktnega obrazca pošlje svoje vprašanje, zanimanje ali povpraševanje, pri tem navede določene osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka). V primeru prijave na e-novice posredujete zgolj e-naslov, ki uporabniku omogoča dostop do določenih vsebin, udeležbo na organiziranih dogodkih ali webinarjih/seminarjih/predavanjih. iConsult d.o.o. se zavezuje, da bo te podatke uporabljala in hranila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (več si preberite v Politiki zasebnosti).

iConsult d.o.o. se zaveda pomena varovanja zasebnosti najmlajših v interaktivnem spletnem svetu. Ta spletna stran ni namenjena mlajšim od 16 let. Naša politika ne zajema namernega zbiranja ali shranjevanja podatkov oseb, mlajših od 16 let.

 

V. KONČNE DOLOČBE

iConsult d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe ali odstranitve te spletne strani brez predhodnega opozorila.

 

Zadnja sprememba julij 2020.

iConsult d.o.o.