Davčno svetovanje

Zakaj se po nasvet obrniti na iConsult?

 • Zaupajo nam tako najuspešnejše slovenske družbe, kot tudi tuje korporacije. Ponosni smo na to, da z mnogimi strankami sodelujemo že od leta 2004.
 • Pri odgovorih na davčna vprašanja nas odlikuje ažurnost.
 • Izkušnje nam omogočajo, da realno ocenimo vaša davčna tveganja in vas na njih opozorimo. Zaradi tega lahko pomagamo najti zakonito rešitev za vaš davčni problem.
 • Zavedamo se, da je za reševanje davčnih problemov potrebno interdisciplinarno znanje, zato v projekte vključujemo tudi kolege iz finančnega in pravnega oddelka.

Kaj lahko naredimo za vas?

Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo pri vaših davčnih, pravnih ali finančnih zadevah.

Splošno davčno svetovanje

Pri delovanju z visoko stopnjo strokovnosti in ažurnosti uporabljamo obstoječo slovensko ter evropsko davčno in sodno prakso, delujemo v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami in sporazumi, pravnimi ureditvami v tujih državah ter ostalimi obligatornimi pravili.

Strankam nudimo davčno svetovanje glede:

 • obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino,
 • obdavčitev pravnih oseb,
 • obdavčitev z davkom na dodano vrednost in
 • obdavčitev iz drugih področij.

V kolikor obstajajo, smo sposobni najti zakonite možnosti, ki stranki omogočijo davčni prihranek. Prepričani smo, da je mogoče z uporabo zakonskih določil bistveno zmanjšati davčne obveznosti velike večine davčnih zavezancev.


Davčni pregled

Diagnostični davčni pregled je postopek, s katerim pregledamo pravilnost poslovnih knjig, pogodb in drugo relevantno dokumentacijo ter se osredotočimo na odkrivanje napak oziroma davčnih tveganj pri obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti vseh vrst davkov. Preventivni davčni pregled se lahko izvaja za posamezno davčno obdobje, del obdobja ali za več davčnih obdobij. Postopek se najpogosteje izvaja v prostorih stranke.

Cilja pregleda sta:

 • identifikacija davčnih tveganj in odprava le-teh in
 • identifikacija priložnosti za optimizacijo davkov.

 

S pomočjo ugotovitev diagnostičnega davčnega pregleda spoznamo delovanje družbe in se seznanimo z davčnimi tveganji pri obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, socialnih prispevkov in drugih dajatev.


Transferne cene

Transferne cene so cene, ki se pojavljajo v transakcijah med povezanima osebama. Za naše naročnike pripravljamo preglede obračunavanja in skladnost le-teh s pravili o transfernih cenah. V okviru opredelitve poslovnega modela preverimo skupino podjetij in način medsebojnega poslovanja. Vse aktivnosti opredelimo v poročilu, ki v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora služi kot dokaz, da družba posluje v skladu z Zakonom o davčnem postopku.

V vezi s pregledom obračunanih transfernih cen za vas opravljamo naslednje aktivnosti:

 • pregledamo in podamo predloge poslovnega modela med družbami, znotraj katerega identificiramo posamezne vrste transakcij, ki se vršijo med družbami, in za njih izvedemo analizo funkcij in tveganj;
 • preverimo in opredelimo ustrezne metode za določanje tržnih cen pri predlaganem poslovnem modelu;
 • nudimo pomoč pri izdelavi poročila o transfernih cenah;
 • v primeru ugotovljenih davčnih tveganj pri vzpostavljenem modelu predlagamo ustrezne spremembe uporabljenih metod za določanje transfernih cen.

 

V okviru pregleda transfernih cen naročnikom pomagamo opredeliti model poslovanja povezanih družb ob upoštevanju minimizacije davčnega tveganja, ki se mu družbe s tem izpostavljajo, ter določitev modela cen, ki bi se upošteval za določanje cen pri transakcijah med povezanimi osebami.


Zastopanje v davčnih postopkih

Kot pooblaščenec v davčnem postopku smo namesto vas v stiku z davčnim organom, ki opravlja inšpekcijski pregled.

Davčnemu organu:

 • tekom postopka posredujemo vse potrebne in zahtevane podatke in informacije,
 • po izdaji zapisnika pripravimo in posredujemo pripombe na zapisnik ter
 • opravimo ostale potrebne postopke.

 

Ves čas skrbno spremljamo potek postopka in varujemo postopkovne pravice naših strank, po izdaji odločbe davčnega organa pa preverimo podane argumente in nudimo pomoč pri zagovoru stranke. V nadaljevanju postopka vložimo pritožbo na odločbo prvostopnega davčnega organa in vas zastopamo tudi pri morebitnem nadaljevanju postopka pred Upravnim sodiščem.

Ostanite obveščeni – prijava na e-novice

  • se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov s strani družbe iConsult d.o.o.,
  • dovoljujem družbi iConsult d.o.o., da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi,
   uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke
   o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opredeljene zgoraj,
  • sem seznanjen s Politiko zasebnosti družbe iConsult d.o.o., ki je objavljena na spletni strani,
  • sem seznanjen, da lahko podano privolitev kadarkoli prekličem na e-naslov info@icon.si,
  • sem starejši(a) od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.

  Družba iConsult d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene obveščanja o dogodkih in novicah s pravnega, finančnega in davčnega področja. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo privolitev. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba iConsult d.o.o. trajno izbrisala.

  Če naše e-pošte ali drugih samodejnih obvestil ne želite prejemati, se lahko kadarkoli odjavite, s tem, da nam pišete na: info@icon.si.

  0+
  let izkušenj
  0
  svetovalcev
  0+
  zadovoljnih strank
  0+
  rešenih primerov