COVID-19

Sprememba pri izplačilu kriznega dodatka

Skladno z določbo 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu: PKP #7) je bil delavec, ki je delal in čigar mesečna plača za november 2020 (izplačana decembra 2020) ni presegla dvakratnika minimalne plače (zneska 1.881,16 EUR), upravičen do kriznega dodatka  v višini 200 eurov izplačan ob plači za mesec januar 2021, ki je bil oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pri interpretaciji navedene zakonske določbe se je v praksi pojavilo veliko dilem in nejasnosti zlasti glede  vprašanja, kaj vse se šteje v izplačano plačo za mesec november 2021, ki se je izplačala v decembru 2021. V tem mesecu je mnogo delodajalcev poleg mesečne plače za november delavcem izplačalo tudi božičnico oziroma plačilo za poslovno uspešnost.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP #8) odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači izplačani v …

Kaj prinaša PKP6 na davčnem področju?

Ponovno omogočen poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti zaradi COVID-19

S PKP6, ki je začel veljati konec novembra 2020, so davčnim zavezancem, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19, ponovno omogočeni milejši pogoji za obročno plačilo ali odlog plačila davčnih obveznosti. Ukrep velja do 31.12.2020, pri čemer ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev.

Odlog plačila davkov ali prispevkov se lahko dovoli za čas do 2 let, obročno plačilo pa se lahko dovoli za največ 24 mesečnih obrokov.

Poenostavljeni pogoji za odlog plačila oziroma obročno plačevanje so v tem obodbju možni tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Obrazec je že na voljo v eDavkih. FURS mora o odlogu oziroma plačilu davkov ali prispevkov odločiti v 8 dneh od dneva prejema vloge. V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo.

Ponovna oprostitev plačila DDV od dobave zaščitne opreme

S PKP6 je od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 …

Sprejet že šesti protikoronski zakon – PKP #6

Z dnem 28. 11. 2020  je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. list RS št. 175 z dne 27. 11. 2020; ZIUOPDVE).

Izpostavljamo vam najpomembnejše ukrepe, ki jih prinaša novi zakon in se nanašajo na gospodarstvo.

Povračila dela nekritih fiksnih stroškov

Gre za popolnoma nov ukrep, ki po vsebini pomeni, da bo država določenim upravičencem pod določenimi pogoji povrnila fiksne stroške, in sicer za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020.

Kaj vsebinsko pomenijo nekriti fiksni stroški zakon ne daje razlage. Opreti se je mogoče na Sporočilo Komisije – Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19, kot je bil spremenjen dne 3. 4. 2020, 8. 5. 2020, 29. 6. 2020 in 13. 10. 2020 (»Začasni okvir«), ki je relevanten za razlago PKP6, saj Republika Slovenija ta ukrep izvaja na njegovi podlagi (na podlagi dela 3.12 Začasnega okvira). Ta v …