COVID-19

Ponudniki nočitev, pozor!

Ponudniki nočitev, pozor!

Letošnje poletne počitnice nam bodo ostale v spominu tudi po turističnih bonih in posledično po spoznavanju lepot naše Slovenije.

Ampak v tem članku se ne bomo posvetili uporabnikom bonov, temveč ponudnikom namestitev. To ste tisti, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), imate registrirano pravo dejavnost (kot določa ZIUOOPE) in je objekt, v katerem ponujate nastanitev, vpisan v register nastanitvenih obratov (RNO). Glede tega od kdaj naprej morate biti vpisani v PRS in RNO je bilo veliko polemik, ampak od 11.7.2020 jih lahko sprejmete vsi, ki to želite in izpolnjujete predpisane pogoje.

Na kaj pa morate kot ponudnik storitve paziti?

Kar se tiče uporabe receptorskega portala in obrazcev, ki jih je treba izpolnjevati, že verjetno vse veste, če pa ne, pa bi vas napotili na spletno stran FURSa, ki v tem delu ponuja kar precej informacij. Enako tudi glede določanja cen za nočitve z zajtrkom (inšpekcijski nadzor izvaja Tržni inšpektorat RS). …

Dopust, karantena, odpoved?

Dopust, karantena, odpoved?

Smo na vrhuncu letnih dopustov v verjetno najbolj negotovih časih. Delavci potrebujejo počitek, delodajalec potrebuje zdrave, spočite delavce. Pa vendar se lahko dvotedenska načrtovana odsotnost pričakovano ali nepričakovano podaljša še za dva tedna. Delavci potujejo, dopustujejo, se vračajo k svojim družinam v tujino. Vlada dnevno spreminja sezname varnih in manj varnih držav.

Zadnje čase se pojavlja veliko ugibanj o tem, kakšna pravna sredstva ima na voljo delodajalec, če je njegovemu zaposlenemu po prihodu iz dopusta odrejena karantena.

Najprej velja povedati, kar poudarja tudi Inšpektorat RS za delo, da delodajalec nima pravnih sredstev, da bi preprečil letni dopust delavca na lokaciji, ki si jo je izbral delavec, in da, tako tudi Inšpektorat RS za delo, obvestilo oz. opozorilo delavcem s strani delodajalca glede zapuščanja države nima neposrednega delovnopravnega učinka. Slednje preprosto pomeni, da četudi delodajalec takšno opozorilo izda, oziroma od delavca zahteva podpis izjave, da prepoved zapuščanja države ali odhoda v določene …

Ukrepi na podlagi PKP4

Ukrepi na podlagi PKP4

Državni zbor je 9. julija 2020 potrdil Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (t.i. PKP4).

Ukrepi se nanašajo zlasti na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi, poleg tega pa zakon vključuje tudi nekaj dopolnitev, ki se nanašajo na zagotavljanje učinkovitejšega nadzora nad izvrševanjem ukrepa skrajšanega delovnega časa.

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo:

S PKP4 se podaljšuje ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, z možnostjo podaljšanja do 30. septembra 2020. Delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon – so enaki, kot so za koriščenje predmetnega ukrepa veljali že pred mesecem julijem (upad prihodkov v letu 2020 za več kot 10 % glede na leto 2019, izključenost delodajalcev, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo več kot 10 zaposlenih,..), bo Zavod RS za zaposlovanje tako tudi v mesecu …