Sprememba pri izplačilu kriznega dodatka

Sprememba pri izplačilu kriznega dodatka

Skladno z določbo 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljnjem besedilu: PKP #7) je bil delavec, ki je delal in čigar mesečna plača za november 2020 (izplačana decembra 2020) ni presegla dvakratnika minimalne plače (zneska 1.881,16 EUR), upravičen do kriznega dodatka  v višini 200 eurov izplačan ob plači za mesec januar 2021, ki je bil oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pri interpretaciji navedene zakonske določbe se je v praksi pojavilo veliko dilem in nejasnosti zlasti glede  vprašanja, kaj vse se šteje v izplačano plačo za mesec november 2021, ki se je izplačala v decembru 2021. V tem mesecu je mnogo delodajalcev poleg mesečne plače za november delavcem izplačalo tudi božičnico oziroma plačilo za poslovno uspešnost.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP #8) odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači izplačani v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali le del tega plačila (npr. božičnico) in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka. Čeprav so ta mesec ti delavci tudi delali, so bili v drugačnem položaju glede na delavce, ki so plačilo za poslovno uspešnost (npr. božičnico) prejeli izplačano v drugih mesecih (npr. januarja 2021).

PKP #8, ki sicer v tem trenutku še ni objavljen v Uradnem listu (predvideno je, da bo objavljen konec tega tedna), sedaj jasno določa, da se pri mesečni plači delavca, ki je delal, za mesec november 2020  ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost oziroma božičnica, ki je bila delavcu izplačana kot poslovna uspešnost.

Glede na to, da je vsebina ukrepa, to je izplačilo kriznega dodatka za delavce, ki delajo, določena v PKP #7 in ne PKP #8, ki je le odpravil dvom kaj se šteje v novembrsko plačo 2020, izplačano decembra 2020, in določil nov rok za izplačilo kriznega dodatka tistim delavcem, ki so upravičeni do le-tega na podlagi PKP #8, gre razumeti, da je potrebno za presojo upravičenosti do izplačila kriznega dodatka upoštevati višino plače delavca za mesec november 2020 ter glede višine kriznega dodatka, ki pripada delavcu, upoštevati njegovo prisotnost v mesecu decembru 2020.

Naj še pojasnimo, da se krizni dodatek v višini 200 eurov izplača, če delavec, ki je zaposlen za polni delovni čas, ves mesec dela in njegova novembrska izplačana plača ne presegla zneska dvakratnika minimalne plače. Pri izračunu se upoštevajo dnevi po delovnem koledarju delodajalca. Delavec je upravičen do kriznega dodatka za dneve, ko opravlja delo, pri čemer ni pomembno ali delo opravlja na sedežu delodajalca ali od doma ali na drugi lokaciji. Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti, se krizni dodatek ne izplača. Delavcu pripada krizni dodatek za prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do kriznega dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.