Digitalizacija komunikacije s Finančno upravo Republike Slovenije

Digitalizacija komunikacije s Finančno upravo Republike Slovenije

Ker je vlaganje različnih vlog po pošti časovno zamudno, se zastavlja vprašanje, kaj vse lahko na FURS pošljemo po elektronski poti. Z elektronskim vlaganjem dokumenta prihranimo na:

  • času – ni treba več fizično na pošto in
  • denarju – ni treba plačati poštnine.

Prednost elektronskega vlaganja je tudi, da imamo dokazila o tem, kdaj smo kakšen dokument vložili ter jih imamo shranjena na računalniku (se ne bodo izgubila).

Elektronsko vlaganje dokumentov

Prek eDavkov lahko vlagate različne dokumente, tudi tiste, za katere ni predviden obrazec. To lahko storite prek storitve Lastni dokument – Obrazec NF-LD. Obrazec se vedno vlaga le preko uporabniškega računa družbe ali posameznika, za katerega se vlaga. Torej naša družba ne more – kljub temu, da imamo pooblastilo za zastopanje stranke – npr. pritožbe vložiti preko našega uporabniškega računa, ampak nas mora stranka pooblastiti za dostop in vlaganje obrazca Lastni dokument na njihovem uporabniškem računu.

Obrazec NF-LD

Obrazec NF-LD je namenjen vlaganju dokumentov, ki še niso v portalu eDavki v informatizirani obliki. Zasnovan je tako, da predstavlja elektronsko ovojnico, v katero se lahko priloži poljubni dokument. Dokument, ki se prilaga, ni podvržen kontrolam kot informatizirani obrazci in se samodejno prenese na naslov glavne pisarne pristojnega finančnega urada zavezanca, kjer ga evidentirajo oziroma postopajo v skladu s predvidenim procesom. Če nekdo iz svojega profila vloži z obrazcem NF-LD dokument drugega zavezanca:

  • lahko pride do situacije, da je dokument dodeljen finančnemu uradu, ki ni pristojen za nosilca dokumenta,
  • postopanje uradne osebe je v tem primeru odvisno od različnih dejavnikov (npr. vrste dokumenta, ali je dokument podpisan, kdo ga je podpisal, …).

V izogib neljubim situacijam, predlagamo, da prek NF-LD vlagate le dokumente, ki se nanašajo na profil zavezanca, iz katerega je NF-LD vložen.

Če boste potrebovali pomoč pri vlaganju obrazcev ali ureditvi pooblastil, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Preko obrazca NF-LD tako lahko med drugim vložite tudi:

  • pripombe na zapisnik in
  • pritožbo na odločbo.