Spremembe pri namenitvi dela dohodnine za donacije

Spremembe pri namenitvi dela dohodnine za donacije

Čeprav rdeča nit prispevka ni vprašanje, zakaj se več državljanov ne odloči za namenitev dela dohodnine za donacije, je zanimiv podatek iz preteklih let, da več kot polovica zneska, ki je na voljo za donacije, ne gre k izbranim nevladnim organizacijam, ampak v državni proračun. Menim, da je bila z vzpostavitvijo spletnega portala eDavki odpravljena velika ovira, saj je posameznikom, ki se odločijo za uporabo te aplikacije, omogočena poenostavljena oddaja zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije. Če vam je spletna komunikacija še vedno tuja, je na spletni strani državnega davčnega portala na voljo obrazec v fizični obliki, ki ga lahko pošljete pristojnemu finančnemu uradu zavezanca.

Zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti, so do zdaj lahko namenili do 0,5 odstotka dohodnine za financiranje upravičencev do donacij. Tako določen delež obračunane dohodnine se je z uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona (ZIUPOPDVE) zvišal z 0,5 odstotka na odstotek. Čeprav gre za spremembo, ki je bila uveljavljena na podlagi ukrepov ob pandemiji, ne gre za začasen ukrep, ampak bo v veljavi tudi v prihodnjih letih.

Poleg višine deleža obračunane dohodnine se je spremenil tudi rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo. Podaljšan je do 31. 5. 2021.

Kaj pa spremembe pri upravičencih do donacij?

Za nevladne organizacije v javnem interesu velja, da so upravičene do donacij za leto 2020, če so delovale na dan 31. 12. 2019 in imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na dan 31. 3. 2021.

Za leto 2021 so upravičenci do donacij tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. 12. 2020 in bodo status nevladne organizacije pridobile do 31. 3. 2021.

Katere so ostale ugodnosti, ki jih prinaša status nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu?

V prispevku smo omenili, da so nevladne organizacije v javnem interesu upravičene do donacij v višini enega odstotka. To ni edina ugodnost, ki jo prinaša status NVO v javnem interesu, saj ima vpliv tudi na preostala področja, ki jih navajamo.

Status NVO v javnem interesu ima veliko težo pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, saj je status v javnem interesu upoštevan kot eno izmed meril pri izboru prejemnikov sredstev.

NVO v javnem interesu je upravičena do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega je ustanovljena.

Država ali občina lahko NVO v javnem interesu dasta v brezplačno uporabo svoje nepremično premoženje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. To NVO lahko oddata tdi v najem brez javnega razpisa.

NVO v javnem interesu ne potrebuje posebne licence za organizacijo potovanj, izletov oziroma drugih turističnih paketov, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni podlagi samo za zaključene skupine potnikov in jih javno ne oglašujejo, tudi če presežejo višino vplačanih zneskov za njihovo izvedbo nad 15 tisoč evrov.

Za NVO v javnem interesu so določene višje kvote dovoljenih ur občasnega in začasnega dela upokojencev in oprostitev plačila upravnih taks.

Nevladne organizacije, ki so organizirane kot društva in neprofitne humanitarne organizacije, imajo poleg navedenega še to možnost, da občasno prirejajo klasične igre na srečo, pri čemer morajo upoštevati pravila, ki jih določa Zakon o igrah na srečo.

Status nevladne organizacije v javnem interesu organizaciji prinaša tudi nekatere obveznosti. Če želi organizacija ohraniti status, mora vsako drugo leto od pridobitve statusa do 31. marca predložiti dokazila, da še vedno izpolnjuje zakonsko določene kriterije in pogoje za pridobitev statusa. 

Morda se komu zdi, da namenjeni del dohodnine nima prav velikega pomena, vendar se spomnimo znanega reka »skupaj zmoremo več«. Prispevek enega, dveh ali treh res ne prinese veliko, a če k temu množično pristopimo, lahko to pomeni več otrok, ki bodo prvič videli morje, več osnovnih sredstev za najranljivejše skupine prebivalstva ali novo gasilsko opremo, ki bo ščitila gasilce, ko bodo varovali naše bližnje ali premoženje.