So pred vrati spremembe na področju obdavčitve trgovanja fizičnih oseb s kripto valutami?

So pred vrati spremembe na področju obdavčitve trgovanja fizičnih oseb s kripto valutami?

Ja, smo v obdobju, ki obeta spremembe na področju obdavčitve trgovanja fizičnih oseb s kripto valutami, saj je davčni organ podal predlog predmetne obdavčitve. Govorimo le o trgovanju in ne o drugih transakcijah, kateri del so prav tako kripto valute.

Predlagane spremembe prinašajo dva načina obdavčitve trgovanja s kripto valutami. Med načinoma pa izbira posameznik sam. Davčni organ je 30.8.2021 objavil prvi Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut, ki pa ga je že naslednji dan 31.8.2021 z Dopolnjenim predlogom obdavčitve virtualnih valut spremenil. Trenuten predlog posameznikom omogoča možnost izbire obdavčitve, in sicer:

–        glede na unovčeni znesek ali

–        glede na ustvarjen dobiček.

Ob tem davčni organ predlaga tudi uvedbo mejnega zneska v koledarskem letu, ki ne bo predmet obdavčitve. Mejni znesek je 15.000 EUR. Kot je razumeti iz primera, ki ga je objavil davčni organ, bo mejni znesek zmanjševal višino prodajne cene, v kolikor se bo posameznik odločil za obdavčitev glede na unovčeni znesek. Nadalje je razumeti, da v kolikor se bo posameznik odločil za obdavčitev glede na ustvarjeni dobiček, pa mejni znesek na obdavčitev ne bo vplival. 

Davčni organ je predstavil tudi enostaven praktični primer, ki ga povzemamo v spodnji tabeli:

Ta primer kaže, da precej višje davčno breme za posameznika predstavlja obdavčitev glede na ustvarjen dobiček, ampak v praksi bo treba pogledati vsak primer posebej. Npr. če bi zgornji primer spremenili v nabavni ceni (na 30.000 EUR), bi bilo davčno breme po obeh načinih enako. Če pa bi bila nabavna cena višja od 30.000 EUR, pa bi bilo davčno breme pri obdavčitvi glede na ustvarjen dobiček nižje kot v primeru obdavčitve glede na unovčen znesek.

Ker primeri v praksi običajno niso tako enostavni oz. posamezniki hkrati trgujejo z več različnimi kripto valutami, pri čemer jih uporabljajo tudi za nakupe blaga in storitev, se bo izračun obdavčitve po predlaganih načinih hitro zapletel. Pomembno bo presojati od primera do primera, saj bo verjetno prihajajo tudi do tega, da bi posameznik pri trgovanju z eno kripto valuto rajši izbral obdavčitev glede na unovčeni znesek in pri trgovanju z drugo valuto obdavčitev glede na ustvarjeni dobiček, kar pa je zaenkrat razumeti, da predlog davčnega organa ne predvideva.

Odzivi zainteresirane javnosti glede predloga spremembe obdavčitve so deljeni, nekateri ocenjujejo predlagan način obdavčitve kot potreben oz. sprejemljiv, drugi pa ravno obratno. Takšen odziv poznavalcev področja, ki s kripto valutami pogosto tudi trgujejo, je pričakovan, saj vsakršna sprememba obstoječe obdavčitve lahko prinese tudi drugačno davčno breme. Je pa v kopici komentarjev na predlagane spremembe opaziti pozitivno noto, ki izhaja iz upanja na bolj predvidljivo obdavčitev s kripto valutami. Trenutno zakonodaja taksativno namreč ne predpisuje obdavčitve trgovanja s kripto valutami, pač pa se trgovanje lahko obdavčuje kot dejavnost (s.p.), saj je davčni organ, za namene obdavčitve z dohodnino, kripto valute opredelil kot obliko premičnega premoženja. Podrobnejše glede obdavčitve trgovanja s kripto valutami najdete v zadnjem vsebinskem pojasnilu davčnega organa Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS, ki je bilo objavljeno junija 2018, ali pa v članku objavljenem na spletni strani družbe iConsult d.o.o. in sicer Zakaj obdavčitvi vezani na trgovanje s kripto valutami ne moremo priti do dna?, ki je bil objavljen septembra 2020. Če torej gre za trajno, neodvisno in samostojno opravljanje dejavnosti, potem gre pri dobičku doseženem pri trgovanju s kripto valutami za dohodek iz dejavnosti. Pri nekaterih primerih pa je zelo težko z gotovostjo presoditi ali gre za dejavnost ali ne, mogoče je pri HODLerjih (posamezniki, ki dolgoročno vlagajo v kripto valute, ne glede na trenutno povečanje ali zmanjšanje) le-to najbolj gotovo.

Danes se pri fizičnih osebah torej še vedno presoja iz vidika dejavnosti – torej ali gre za dejavnost ali ne, »jutri« pa bo morebiti že drugače. Lahko da tudi na način, kot ga je davčni organ predstavil v predlogu na zadnji avgustovski dan.

Upoštevati pa je treba, da takšen davčni predpis ne bo posegal v obdavčitev transakcij, ki jih bodo posamezniki izvedli do trenutka, ko bo (če bo) predmetni predlog sprejet in bo stopil v veljavo. Če je posameznik v dvomih kako bi davčni organ presojal trgovanje s kripto valutami, se je z dejstvi smiselno soočiti čim prej, saj le na takšen način lahko posameznik že danes sprejme odločitve za naprej in se pripravi na morebitna tveganja za pretekla trgovanja.