Bonitete za zasebno rabo službenega električnega vozila res ne bo več?

Bonitete za zasebno rabo službenega električnega vozila res ne bo več?

V sklopu fiskalnih ukrepov, ki so vezani na soočenje s podnebnimi in okoljskimi spremembami, se lahko pričakuje tudi neobdavčena uporaba službenega električnega vozila v zasebne namene.

Trenutno ZDoh-2 določa, da če delodajalec zagotovi zaposlenemu vozilo za privatne namene, ta uporaba predstavlja klasično boniteto, ki zaposlenemu poveča davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v višini 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno (pri izračunu bonitete je treba upoštevati tudi: čas pridobitve avtomobila; če zaposleni prevozi manj kot 500 km v privatne namene na mesec; če delodajalec zagotovi tudi gorivo za privatno uporabo avtomobila). Če pa delodajalec zagotovi zaposlenemu uporabo električnega vozila v privatne namene, se boniteta iz klasične 1,5% nabavne vrednosti avtomobila zniža na 0,3% te iste vrednosti, pri čemer število prevoženih kilometrov v privatne namene na mesec ne vpliva na povečanje vrednosti bonitete. Je pa res, da če gre za električno vozilo višje vrednosti, je za presežek nad 60.000 EUR (vključno z DDV) treba boniteto obračunati po klasični formuli.

Če pa bo predlog ZDoh-2AB sprejet (Odbor za finance bo predlog ZDoh-2AB drugič obravnaval 25. novembra 2021, EPA 1854-VIII), bo z letom 2022 boniteta za uporabo službenega električnega vozila v zasebne namene znižana na nič. Predlog ZDoh-2AB pa trenutno ne predvideva posebne obravnave uporabe električnega vozila v zasebne namene za primer, ko električno vozilo v privatne namene uporablja lastnik (torej družbenik).

V spodnji tabeli poenostavljeno prikazujemo vpliv uporabe službenega vozila v privatne namene na neto izplen zaposlenega. Stolpec A prikazuje bruto in neto plačo brez možnosti uporabe službenega vozila v privatne namene, stolpec B in C pa prikazujeta enako bruto plačo (kot v primeru A) in hkratno neomejeno uporabo službenega vozila v privatne namene (celotna nabavna vrednost vozila: 30.000 EUR; prvo leto uporabe; zaposleni prevozi več kot 500 km na mesec v privatne namene), s tem da le v stolpcu C zaposleni uporablja vozilo na električni pogon.

Kot je razvidno iz zgornje tabele, lahko boniteta zaposlenemu precej zniža neto plačo. Zaradi tega ni zaman izpostaviti, da je že ob trenutno veljavnem ZDoh-2 boniteta za uporabo službenega vozila na električni pogon v privatne namene precej nižja oz. precej manj vpliva na neto izplen zaposlenega. V kolikor bo predlagana sprememba stopila v veljavo, pa je za pričakovati, da se bo uporaba službenih električnih vozil v privatne namene povečala, saj je bilo v letu 2020 na mesečni ravni obračunanih zgolj okoli 150 bonitet za uporabo električnih službenih vozil v privatne namene (vir: ZDoh-2AB, EVA 2021-1611-0029).

Olajšava za delodajalca, ki kupi električno vozilo

Poleg nižje bonitete za uporabo službenega električnega vozila v privatne namene, ki je pomembna predvsem iz vidika zaposlenega, lahko delodajalec ob nakupu električnega (ali hibridnega) osebnega avtomobila koristi investicijsko olajšavo po 55.a členu ZDDPO-2 v višini 40% nabavne vrednosti električnega avtomobila. Pri tem bi opozorili na omejitev zmanjšanja davčne osnove iz naslova olajšave, ki se prizna največ v višini 63% davčne osnove, in na izgubo pravice do olajšave v primeru, če je nakup električnega avtomobila financiran preko subvencije. Z ZDDPO-2S, ki se začne uporabljati z letom 2022, pa bo s 55.c členom v uporabi še olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Odbitek vstopnega DDV ob nakupu električnega vozila

Na koncu naj še omenimo, da se morebiti obeta tudi sprememba na področju pravice do odbitka vstopnega DDV pri nabavi določenih vozil in pod določenimi pogoji za namen opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca. Nov 66.b člen ZDDV-1 (predlog EVA 2021-1611-0031) predlaga možnost uveljavljanja pravice do odbitka vstopnega DDV pri nabavi določenih vozil. Pogoja sta dva: da gre za vozila brez izpusta ogljikovega dioksida in je nabavna vrednost vključno z DDV in ostalimi dajatvami nižja od 80.000 EUR. Šlo bi za izjemo od trenutne omejitve pravice do odbitka vstopnega DDV pri nabavi vozil, ko je le-ta omogočena samo izjemoma (npr. če se vozilo uporablja za namen taksi dejavnosti). Glede na to, da imamo pred sabo šele predlog zakona, še ni znano kako bo s pravico do odbitka vstopnega DDV v primeru, ko bo delodajalec električno vozilo pridobil zgolj z namenom nudenja bonitete zaposlenemu ali pa delno z namenom opravljanja dejavnosti delodajalca delno pa z namenom nudenja bonitete zaposlenemu.

Tako glede pravice do odbitka vstopnega DDV ob nakupu električnega avtomobila, kot tudi glede dohodnine oz. (ne)bonitete za uporabo službenega električnega vozila v zasebne namene, smo trenutno še v negotovosti, saj sta oba predloga zakonov v postopku sprejemanja. Je pa res, da so nekatere ugodnosti že danes na razpolago (nižja boniteta in olajšava) in le-te vplivajo na ugodnejšo davčno obravnavo uporabe električnega avtomobila namesto bencinskega ali dizelskega avtomobila. Presojo glede drugih kvalitet, ki so prav tako pomembne pri izbiri avtomobila, pa prepuščamo vam.