Je spodnja trditev pravilna?

Je spodnja trditev pravilna?

»Podjetje sem ustanovil pred več kot 20 leti – torej ga lahko sedaj neobdavčeno prodam!«

Trditev temelji na spodnji določbi zakona o dohodnini:

»Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva.«

Čeprav je vsebina citiranega besedila dobro znana – gre za prvi odstavek 96. člena Zakona o dohodnini – pa je treba biti pri potrditvi zgornje trditve previden. Trditev je namreč pravilna samo, če se z zneskom osnovnega kapitala družbe od ustanovitve do danes ni dogajalo nič.

Primer:

Če je torej podjetnik družbo ustanovil z recimo 5.000.000 SIT v letu 2000 (in se je v sodnem registru v letu 2007 samo prilagodila valuta – v EUR), potem je zgornja trditev pravilna. 

V vseh ostalih primerih (ko se je osnovni kapital spremenil zaradi dokapitalizacije, povečanja osnovnega kapitala, odkupov lastnih deležev…) pa je treba podrobno preveriti zgodovino in ugotoviti kdaj so se te spremembe zgodile in kako vplivajo na starost deleža. 

Primer:

Podjetnik je družbo ustanovil v letu 2000 in je v letu 2016 družbo dokapitaliziral z dodatnih 100.000 EUR vložka (vplačal je denar ali v last družbe prenesel recimo nepremičnino). V tem primeru je del deleža starejši od 20 let (del pridobljen v letu 2000), pri deležu pridobljenem v letu 2016, pa bo podjetnik ravno v 2021 dopolnil 5 letno obdobje posedovanja.

Naše izkušnje kažejo, da zgornja trditev pogosto ne drži, zaradi tega opozarjamo, da je pri vseh večjih transakcijah z deleži, potrebno pred izvedbo preveriti tudi čas pridobitve deleža (ali njegovih delov).

Kaj so pogosti razlogi za to, da družbenik deleža še ne poseduje 20 let:

  • Dokapitalizacija družbe (znesek minimalnega osnovnega kapitala se je s časom spreminjal (recimo iz 1,5 mio SIT na 2,1 mio SIT)
  • Dokapitalizacije družbe iz sredstev družbe (pogosto v letu 2004)
  • Dokapitalizacije zaradi umika lastnega poslovnega deleža
  • Dokapitalizacije zaradi zahtev bank ali poslovnih partnerjev…

Da boste znali oceniti vašo davčno obveznost v primeru prodaje deleža v družbi, ali v primeru prenehanja poslovanja družbe je pomembno poznati čas posedovanja deleža, ker ta vpliva na višino stopnje dohodnine na kapitalski dobiček.

Za to sta običajno potrebna dva koraka:

  • Pregled zgodovinskega izpiska iz sodnega registra (da dobimo okvirno sliko situacije) in
  • Pregled vseh sklepov družbenika (skupščine) v času delovanja družbe.

Naj v nadaljevanju prikažemo kako se obdavčuje prodaja deleža, glede na to kdaj je družbenik pridobil delež. Kakšna bo torej obdavčitev v teh primerih?

Primer 1

Družbenik je delež v družbi pridobil v letu 2000 in v letu 2021 delež prodal.

Družbenik je v tem primeru oproščen plačila dohodnine, ker ima delež več kot 20 let.

*  znesek nabavne vrednosti pretvorjen v valuto EUR ter povečan za 1% normiranih stroškov

**zmanjšana za 1% normiranih stroškov

*** upoštevaje čas imetništva

Primer 2:

V tem primeru je družbenik družbo ravno tako ustanovil v letu 2000. Razlika pa je v tem, da je družbo v letu 2005 dokapitaliziral z denarnim vložkom ali recimo z nepremičnino. Predpostavimo, da je z dokapitalizacijo pridobil nov osnovni vložek v višini 5.000.000 SIT.

*  znesek nabavne vrednosti pretvorjen v valuto EUR ter povečan za 1% normiranih stroškov

** zmanjšana za 1% normiranih stroškov

*** upoštevaje čas imetništva

V tem primeru je pomembno, da je drugi delež družbenik pridobil šele v letu 2005 – torej, da ga še ne poseduje 20 let. Iz tega razloga bo davčna obveznost v tem primeru znašala 7.792,67 EUR (stopnja davka bo 10%, ker družbenik delež poseduje več kot 15 let). Da bi se izognili presenečenjem povezanim z odmero dohodnine na kapitalske dobičke je nujno torej potrebno pred transakcijami preveriti trenutek pridobitve deleža v družbi, ki bo predmet odtujitve.