Kaj je bolje, da imam avto na s.p. ali na fizični osebi kot premoženje svojega gospodinjstva?

Kaj je bolje, da imam avto na s.p. ali na fizični osebi kot premoženje svojega gospodinjstva?

Če ste avto že kupili in razmišljate, da bi ga sedaj prenesli v knjige s.p.-ja, potem si podrobno preberite naslednji odstavek, ki se nanaša na problematiko prenosov sredstev med gospodinjstvom in podjetjem (s.p.).

Prenos sredstev med gospodinjstvom in podjetjem (s.p.), lahko v določenih primerih predstavlja znatno davčno breme. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) namreč določa, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev štejejo tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, rezen seveda prenosa denarnih sredstev (ti se lahko v obe smeri izvajajo neobdavčeno). Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva na s.p. se tako šteje kot prihodek s.p., v višini, ki je enaka primerljivi ceni tega premoženja na trgu. Velja pa glede tega ena izjema, in sicer v kolikor se iz gospodinjstva v podjetje prenese sredstvo, ki je bilo pridobljeno pred začetkom opravljanja dejavnosti. Če poenostavim, avto lahko iz gospodinjstva v s.p. neobdavčeno prenesete v kolikor je bil avto kupljen pred registracijo s.p.  

Če avta še niste kupili in se samo odločujete, ali ga sedaj kupiti kot s.p. ali kot fizična oseba, potem za vas zgornji odstavek ni pomemben, pomembno pa je preučiti kaj je za vas optimalneje, kar pojasnjujemo spodaj.

V kolikor uveljavljate t.i. normirane odhodke (v višini 80% realiziranih prihodkov) potem niste upravičeni do koriščenja dejanskih stroškov, kar pomeni, da je z vidika davkov praktično vseeno ali imate avto pisan na s.p. ali kot fizična oseba. Stroški avtomobila v tem primeru namreč ne vplivajo na višino davčne osnove dohodkov iz dejavnosti.

V kolikor pa se vaša davčna osnova pri s.p.-ju ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov, je potrebno oceniti stroške, ki bi jih lahko uveljavljali v primeru da imate avto pisan na s.p. ali kot fizična oseba (krajši izračun spodaj) saj višina stroškov iz omenjenega naslova, vpliva na znižanje davčne osnove in posledično obdavčitev z dohodnino vašega s.p.-ja.

Avto v lasti s.p.

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, pri čemer pa se za ugotavljanje prihodkov in odhodkov uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (podjetij). Na strani s.p.-ja se tako priznajo samo tisti odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, kar posledično pomeni, da so vsi stroški, ki se nanašajo na privatno življenje zavezanca, davčno nepriznani.

To pomeni, da ste sicer upravičeni do uveljavljanja vseh stroškov, ki bodo za vas nastali v zvezi z avtomobilom (amortizacija, stroški vzdrževanja, zavarovanje, stroški goriva,…), vendar samo v delu ki se nanaša na opravljanje dejavnosti (poti, ki so povezane s prihodki s.p.-ja), v delu, katerem se avto uporablja v zasebne namene, pa boste dolžni zadevne stroške izločiti. V zvezi s tem predlagamo, da se vodi natančna evidenca (kilometrov) uporabe obravnavanega vozila za namene opravljanja dejavnosti in za privatne namene. Na podlagi te evidence se nato določi delež stroškov, ki so lahko davčno priznani in delež stroškov, ki se zaradi privatne uporabe izločijo.

Avto v lasti fizične osebe

V primeru, da je vozilo pisano na fizično osebo, ste na ravni s.p. upravičeni do uveljavljanja stroškov kilometrine na službenih potovanjih, ki je davčno priznana do višine 0,37 EUR na prevožen kilometer. V nekaterih primerih pa tudi do uveljavljanja stroška prevoza na delo in z dela v višini 0,18 EUR na prevožen kilometer oz. uveljavljanja stroška v višini cene javnega prevoza.

V sled navedenemu je tako smiselno preveriti, iz katerega naslova boste lahko izkazali oziroma uveljavljali več stroškov.

Primerjava:

Nabavna vrednost avta60.000 EUR20.000 EUR
Avto ima v lasti fizična oseba – uveljavljate stroške kilometrine740 EUR mesečno oz. 8.880 EUR letno (2.000 km/mesec oz. 24.000 km letno) + vinjeta 110 EUR740 EUR mesečno oz. 8.880 EUR letno (2.000 km/mesec oz. 24.000 km letno) + vinjeta 110 EUR
Avto ima v lasti s.p. – davčno priznani stroškiStroški avta skupaj cca 17.500 EUR letno (ocena). Amortizacija:12.000 EUR;Registracija: 350 EUR;Zavarovanje: 2.000 EUR;Servis, pnevmatike: 1.000 EUR;Vinjeta: 110,00 EUR;Gorivo: 2.000 EUR  Stroški avta skupaj cca 6.600 EUR letno (ocena). Amortizacija: 4.000 EUR;Registracija: 200 EUR;Zavarovanje: 800 EUR;Servis, pnevmatike: 300 EUR;Vinjeta: 110,00 EUR;Gorivo: 1.200 EUR  
Kaj je bolj optimalno?Avto v lasti s.p.Avto v lasti fizične osebe.


Posebej bi vas želeli opozoriti na dejstvo, da mora biti evidenca v delu uporabe vozila za namene dejavnosti, podkrepljena in skladna s potnimi nalogi, ki dokazujejo, da je bila posamezna službena pot tudi dejansko opravljena, saj vam v nasprotnem primeru davčni organ stroškov v zvezi z avtomobilom, ne bo priznal (niti stroškov povezanih z vozilom, niti kilometrine).