NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Če bi to opcijo izkoristili vsi zavezanci bi se lahko na računu upravičenih prejemnikov prelilo več kot 21 mio EUR sredstev.

Postopek za namenitev dela dohodnine za donacije je zelo enostaven in kratek. Najprej na seznamu upravičencev do donacij za leto 2022 najdemo želenega upravičenca. S tem se prepričamo, da je upravičen do donacije. Upravičenca lahko najdemo po imenu ali davčni številki.

V naslednjem koraku se prijavimo v aplikacijo e-Davki (obrazec lahko oddate tudi osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu). V aplikaciji med obrazci poiščemo obrazec Doh-Don in ga izpolnimo ter oddamo.

Pri namenitvi dela dohodnine za donacije ni nujno, da celotno donacijo namenimo le enemu upravičencu. Doniramo lahko do 10 izbranim upravičencem, vsakemu pa tako namenimo maksimalno 0,1% dohodnine. 0,1% je najmanjši odstotek, ki ga lahko namenimo posameznemu upravičencu. Za konec pa še ena zanimivost. Če posamezni upravičenec, ki prejema vaš odstotek letne dohodnine preneha obstajati ali ga morda ni več na tem seznamu (ker ne izpolnjuje pogojev), potem vaša izjava v tem delu preneha veljati in dohodnina ostane v državnem proračunu.