Kdo bo v letu 2021 »na tapeti« pri davčnih inšpektorjih?

Kdo bo v letu 2021 »na tapeti« pri davčnih inšpektorjih?

FURS je 18. januarja 2021 javno objavil kriterije za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov, ki jim bodo davčni inšpektorji sledili letos. Če upoštevamo, da je inšpektorjev približno 425 (po podatkih FURS) in poslovnih subjektov (po podatkih Ajpesa) približno 223 tisoč, je mogoče verjetnost, da bo davčni inšpektor potrkal na vaša vrata, precej nizka. Če se najdete v katerem od spodaj opisanih področij, ki jih je FURS ocenil na podlagi analize tveganja, t. i. objektivnih kriterijev ter drugih metod, se verjetnost za obisk davčnega inšpektorja hitro poveča. Povzetek področij, ki so izpostavljena:

 • Uveljavljanje pomoči in oprostitev, vezanih na PKP-ukrepe (lahko tudi kot del davčne inšpekcije drugega področja).
 • DDV: davčni vrtiljaki z uporabo orodja za analizo transakcijskih mrež, oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU (FURS podatke pridobiva na podlagi mednarodne izmenjave), sistemske utaje DDV, družbe, ki naj bi bile po stališču FURS ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij, uveljavljanje odbitka DDV na podlagi fiktivnih računov, pridobitev ID za DDV, spletna prodaja, storitve dostave blaga pri spletni prodaji, trgovina s prevoznimi sredstvi in cestni prevoz blaga.
 • DDPO: družbe, ki so prenehale po skrajšanem postopku, investicijske olajšave in olajšave za raziskave in razvoj, poslovanje z davčnimi oazami (tudi glede poročanja o čezmejnih aranžmajih – DAC6), davčne zlorabe, vpis v register dejanskih lastnikov, gotovinsko poslovanje.
 • Transferne cene: velik obseg poslovanja s povezanimi osebami, pri čemer zavezanec izkazuje prenizko davčno osnovo. FURS ocenjuje smiselnost davčne inšpekcije tudi na podlagi vprašalnikov, ki jih prejmejo na novo registrirani zavezanci.
 • Davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve: napoteni delavci v tujino, izplačevanje povračil stroškov zaposlenim, zavarovalna podlaga 040 (družbenik, ki je hkrati direktor), boniteta ob uporabe službenih vozil v zasebne namene.
 • Nenapovedani dohodki: ponovni postopki nadzora zaradi razveljavitve 70-odstotne obdavčitve in obdavčitve nenapovedanih dohodkov, ki izvirajo iz obdobij pred letom 2009 po odločbi Ustavnega sodišča RS U-I-113/17-40 z dne 30. 9. 2020.
 • Siva ekonomija: nadzor nad operaterji, ki davčno potrjujejo račune in nimajo ustrezne zavarovalne podlage za delo, gradbeništvo, taksi prevozi, oddajanje sob v turistični najem, gostinstvo, prodaja kmetijskih pridelkov, trgovine, varuške, čistilni servisi, športne dejavnosti, sivi trg umetnin.
 • Elektronsko poslovanje: registracija tujih subjektov, ki poslujejo preko spleta v Sloveniji, dejavnosti, povezane z digitalnimi sredstvi (kriptovalute).
 • Davčno potrjevanje računov: podjetja, ki se z istočasnim opravljanjem dejavnosti preko dveh ali več podjetij izogibajo identifikaciji za namene DDV.
 • Carine: preverjanje skladnosti uvoznih postopkov z EU-zakonodajo in carinske vrednosti blaga, pravilno uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo, carinski postopek 42, poreklo blaga in »meursing« kode, e-commerce.
 • Trošarine: obračunavanje trošarin za pivo, alkohol in alkoholne pijače ter goljufije na področju mazalnih olj in tobačnih izdelkov – tudi v sodelovanju z drugimi državami, upravičenost vračil trošarin za komercialni prevoz, ki ga uveljavljajo tujci.
 • Okoljske dajatve: obračunavanje okoljskih dajatev za komunalne vode in takso ogljikovega dioksida.
 • Skupna kmetijska politika: izplačana nadomestila Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, skrbnost lesa in lesenih proizvodov.
 • Igre na srečo: koncesionarji, pranje denarja, goljufije ali druga kazniva dejanja, nedovoljeno prirejanje spletnih iger na srečo.


Povzeli smo glavna področja, ki jih bodo letos davčni inšpektorji prednostno obravnavali. Seveda druga področja niso izključena, prav tako se bo med letom lahko pojavilo še kakšno področje ali dejavnost, ki bo temeljiteje obravnavano. Lani so veliko pozornosti posvetili npr. transakcijam, ki so povezane z odkupi lastnega poslovnega deleža. Pričakovati je, da se bo letos nadaljevalo.

Če gledamo statistiko, davčni inšpektorji pogosto ugotovijo nepravilnosti. Kazalnik, ki pove, koliko davčnih nadzorov inšpekcije je bilo končanih z ugotovljenimi nepravilnostmi, pove, da je FURS (v letu 2019) pri 71,3 odstotka vseh inšpekcijskih nadzorov (inšpekcija, preiskave in transferne cene) ugotovil nepravilnost(i). Ob tem se je seveda treba zavedati, da ni nujno, da se davčna inšpekcija konča pri FURS, ampak se lahko nadaljuje na višjih instancah. Ob tem je zanimiva statistika, ki kaže, da je ministrstvo za finance v zadnjih petih letih pritožbam na odločbe FURS ugodilo v približno 22 odstotkih. Če ministrstvo za finance pritožbi ni ugodilo in je zavezanec nadaljeval postopek, je upravno sodišče ugodilo približno 24 % tožb na odločbe FURS. V primeru nadaljnjega davčnega inšpekcijskega postopka, in sicer na ravni vrhovnega sodišča, je bilo v zadnjih petih letih približno 18 odstotkov revizij za davčnega zavezanca uspešno končanih.

Statistično gledano je v primeru davčne inšpekcije kar visoka verjetnost, da bo davčni inšpektor pri poslovanju ugotovil kakšno nepravilnost, ampak če bo davčni zavezanec nadaljeval davčni postopek na višjih instancah, se bo ta verjetnost zmanjšala in seveda kaže na to, da je stališče/ravnanje davčnega zavezanca lahko tudi pravilno. Pričakujemo lahko zahteven in dolgotrajen postopek, pri čemer je dodatno odmerjeno davčno obveznost, 7-odstotne letne obresti in morebitno globo treba plačati že v 30 dneh od izdaje odločbe FURS. Če davčni zavezanec kasneje v postopku uspe, so plačane dajatve (na katere dodajo 8-odstotne letne obresti) zavezancu vrnjene.

Zaradi tega je izrednega pomena, da zavezanci že pri sprotnem poslovanju posebej skrbno obravnavajo tudi davčni vidik vsakega posla.

Članek je objavljen tudi v častniku Novi tednik.