ZAKAJ JE DOBRO, DA O PRENOSU DRUŽINSKEGA PODJETJA ZAČNEMO RAZMIŠLJATI ŽE PRED UPOKOJITVIJO TER KAKŠNE FINANČNE SPODBUDE IMAM NA VOLJO?

ZAKAJ JE DOBRO, DA O PRENOSU DRUŽINSKEGA PODJETJA ZAČNEMO RAZMIŠLJATI ŽE PRED UPOKOJITVIJO TER KAKŠNE FINANČNE SPODBUDE IMAM NA VOLJO?

Kljub nadobudnim potomcem in potencialnim kupcem prihaja pri prenosu podjetja na družinskega člana oziroma na naslednjo generacijo do veliko težav. To dejstvo je Slovenski podjetniški sklad spodbudilo k razpisu subvencij za prenos lastništva, s čimer je bil velik ko rak narejen tudi k ohranjanju delovnih mest, kontinuiteti poslovanja ter povečanju konkurenčnosti podjetja.

V procesu priprave in izvedbe prenosa lastništva so podjetnikom na voljo subvencije male vrednosti (vavčerji) za tri različne sklope aktivnosti, v odvisnostni od njihovih interesov in potreb pa lahko podjetniki poljubno izbirajo na katere izmed njih se bodo prijavili.

V prvem sklopu so predvidene predvsem aktivnosti vezane na pripravo prijavitelja na prenos lastništva kot so priprava ocene vrednosti podjetja, priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo, analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov.

V praksi se namreč velikokrat zgodi, da lastniki podjetij nimajo prave predstave o resnični vrednosti podjetja in le to pogosto enačijo z materialnim premoženjem družbe, ob tem pa pozabijo, da njegovo vrednost povečujejo tudi njegovo ime, prepoznavnost, krog strank in naročnikov, ki jih je podjetnik pridobil tekom poslovanja.

V drugem sklopu so zajete aktivnosti vezane na izvedbo prenosa lastništva: storitve pravnih, finančnih in davčnih strokovnjakov za prenos lastništva, priprava kupoprodajne pogodbe, skrbni pregledi,…

V zadnjem, tretjem sklopu pa so zajete aktivnosti, vezane na usposabljanje prevzemnikov družinskega podjetja ( priprava na upravljanje podjetij, usposabljanje prevzemnika v tujini idr.,…).

Podjetje lahko za posamezen sklop aktivnosti prejme najmanj 500 evrov in največ tri tisoč evrov subvencije oziroma za vse tri aktivnosti skupaj največ devet tisoč evrov.

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki ter mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v Sloveniji. Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega, kot zaposlena oseba pa se šteje tudi nosilec dejavnosti pri s. p.

Pred prijavo na vavčer za prenos lastništva mora prijavitelj na nacionalni vstopni točki za prenos lastništva, ki deluje v okviru Javne agencije Republike Slovenije – SPIRIT, opraviti brezplačni svetovalni intervju, na katerega se lahko prijavi preko spletne povezave:

https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/prijava-na-svetovalni-intervju-za-pridobitev-sredstev-za-prenos-lastnistva

V kolikor se bo posamezni upravičenec odločil za sofinanciranje prenosa lastništva mora za izvajalca zgoraj navedenih storitev izbrati družbo/osebo, ki je vpisana v Evidenco izvajalcev za prenos lastništva.

Z veseljem z vami delimo informacijo, da je tudi družba iConsult d.o.o. vpisana v Evidenco izvajalcev za prenos lastništva. Če razmišljate o teh temah vas vabimo na brezplačni sestanek, da vam predstavimo postopke in morda usmerimo pri razmišljanju o teh temah!

Zavedajte se, da si je smiselno za pripravo in izvedbo teh aktivnosti vzeti dovolj časa. Ne gre namreč samo za pravna in davčna vprašanja, ampak je bolj pomembno spoznati vaše osebne cilje in kasneje odločitve tudi ustrezno skomunicirati s prevzemniki.