Ponudniki nočitev, pozor!

Ponudniki nočitev, pozor!

Ponudniki nočitev, pozor!

Letošnje poletne počitnice nam bodo ostale v spominu tudi po turističnih bonih in posledično po spoznavanju lepot naše Slovenije.

Ampak v tem članku se ne bomo posvetili uporabnikom bonov, temveč ponudnikom namestitev. To ste tisti, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), imate registrirano pravo dejavnost (kot določa ZIUOOPE) in je objekt, v katerem ponujate nastanitev, vpisan v register nastanitvenih obratov (RNO). Glede tega od kdaj naprej morate biti vpisani v PRS in RNO je bilo veliko polemik, ampak od 11.7.2020 jih lahko sprejmete vsi, ki to želite in izpolnjujete predpisane pogoje.

Na kaj pa morate kot ponudnik storitve paziti?

Kar se tiče uporabe receptorskega portala in obrazcev, ki jih je treba izpolnjevati, že verjetno vse veste, če pa ne, pa bi vas napotili na spletno stran FURSa, ki v tem delu ponuja kar precej informacij. Enako tudi glede določanja cen za nočitve z zajtrkom (inšpekcijski nadzor izvaja Tržni inšpektorat RS). Mi bi vas želeli opozoriti predvsem na davčni vidik ugodnosti, ki jih nekateri ponudniki poleg nočitev z zajtrkom nudite vašim gostom. Pri tem pa je treba upoštevati, da se davčni vidik odgovora nanaša na vse goste (fizične osebe, davčne rezidente Slovenije), ne glede na način plačila (boni, gotovina,…).

Če goste privabljate na način, da ponujate pakete, in poleg nočitve z zajtrkom ponudite še npr. brezplačno pijačo dobrodošlice, kakšen domač izdelek ali se dogovorite z lokalnimi ponudniki in v paket dodate še npr. ogled muzeja, se lahko postavi vprašanje obdavčitve z dohodnino za prejemnike teh daril. Do obdavčitve namreč ne pride edino v primeru, da so takšni paketi z darili dostopni vsem gostom pod enakimi pogoji in da darila niso povezana z zaposlitvijo ali dejavnostjo gosta, kot to določa 7. točka 19. člena Zakona o dohodnini. Če pa teh daril ne prejmejo vsi gostje pod enakimi pogoji, pa gre za obdavčen dohodek (t.im. drug dohodek)in bi vi kot ponudnik storitve morali obračunati in plačati akontacijo dohodnine za prejemnika darila (upošteva se tržna vrednost darila). Ampak tudi tu so posebnosti, in sicer:

  • Nič ni treba storiti, če so darila dana enemu gostu cenejša od 42 EUR (na letni ravni 84 EUR).
  • Če so darila dana enemu gostu dražja od 42 EUR, pa morate pridobiti davčno številko gosta (ostale gostove podatke že imate za druge evidence) in oddati REK obrazec ter obračunati in in plačati akontacijo dohodnine v višini 25% od tržne vrednosti darila.
  • Če je darilo v vrednosti med 42 in 80 EUR, morate oddati REK obrazec, ni pa treba plačati akontacije dohodnine, ker je le-ta nižja od 20 EUR. Bo pa pri gostu, ki bo to darilo prejel, le-to vključeno v letno davčno osnovo, kar pomeni, da bo darilo vključeno v informativni izračun dohodnine in bo posledično vplivalo tudi na posameznikovo letno davčno obveznost iz naslova dohodnine. Npr. če ima ta gost na letni ravni davčno osnovo okoli 30.000 EUR, bo v primeru darila v višini 50 EUR, doplačala 16,5 EUR.
  • Če je vrednost darila nad 80 EUR, pa akontacijo dohodnine obračunate in plačate, kar poveča vaš strošek. Primer, če je darilo neto dohodek: tržna vrednost darila je 105 EUR, ker je to neto darilo, je bruto dohodek (darilo) 140 EUR in od tega obračunate in plačate 35 EUR akontacije dohodnine.


V izogib temu, da bi vi imeli dodatno delo in strošek pri oddajanju REK obrazcev, morebitno slabo voljo pri pridobivanju davčne številke od teh gostov ter ob prejemu ugovora zoper informativni izračun še dodatna (negativna) presenečenja zaradi morebitnih doplačil dohodnine, že sedaj poskrbite, da v vaših paketih gre za darila, ki so neobdavčena. To pomeni, da vsem gostom ponujate pakete pod enakimi pogoji. Da boste to lahko čez nekaj let v primeru davčne inšpekcije tudi dokazali, pa arhivirajte dokazila o tem. Dokazila so lahko npr. prt scr vaše spletne strani, kjer to oglašujete, oz. vsa dokumentacija, ki dokazuje oglaševanje tovrstnih paketov. Poleg tega predlagamo, da arhivirate vašo evidenco kaj in katere ugodnosti (iz katerega paketa) je kateri posameznik prejel.

Za zaključek še vidik davčnega priznavanja stroškov za ta promocijska darila (npr. strošek vstopnic za ogled muzeja,…), ki je pomemben zaradi osnove od katere vaše podjetje plača davek (ali davek od dohodkov pravnih oseb v primeru d.o.o. ali dohodnino v primeru s.p.,…). Po našem mnenju se ta strošek nanaša na tipično promocijsko dejavnost in zaradi tega je tudi davčno priznan oz. znižuje osnovo od katere plačate davek. Seveda pa morate imeti verodostojne račune in ostalo povezano dokumentacijo, ki izkazuje, da je res šlo za npr. vstopnice za ogled muzeja, ki so bile dane kot promocijsko darilo gostom. Včasih lahko tudi takšne lepe geste s strani ponudnikov namestitev privedejo do nepričakovanih davčnih implikacij, zaradi tega upamo, da vam bodo te informacije pomagale pri oblikovanju promocijskih paketov in posledično pri vzpostavljanju ustrezne dokumentacije za dokazovanje le-tega.