Kaj naredimo, ko dobimo informativni izračun dohodnine?

Kaj naredimo, ko dobimo informativni izračun dohodnine?

Furs je 31. 3. 2021 odpremil prvo pošiljko  informativnih izračunov dohodnine za leto 2020. Če ste pismo Fursa prejeli med prvimi, je čas, da skrbno preverite, ali so v informativnem izračunu upoštevani pravilni podatki in ali je izračun dohodnine ustrezen. Informativni izračun dohodnine med prvimi običajno prejmejo tisti, ki imajo enostavnejše primere – torej ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne prejemajo dohodka iz dejavnosti (s. p.), nimajo katastrskega dohodka … Težji primeri so običajno obravnavani kasneje in posredovani v drugi pošiljki, ki jo lahko pričakujemo konec maja oz. letos mogoče malo kasneje, glede na to, da je rok za oddajo obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti podaljšan za mesec.

V informativnem izračunu dohodnine morajo biti zajeti vsi dohodki, ki se vštevajo v letni izračun dohodnine in so obdavčeni po dohodninski lestvici  (npr. davčna osnova do 8.500 evrov je obdavčena po 16-odstotni stopnji, ki nato progresivno narašča do 50 odstotkov pri davčnih osnovi nad 72.000 evrov),  pri izračunu davčne osnove se  upoštevajo olajšave. Ti dohodki so:
– dohodek iz zaposlitve (plača, pokojnina, dohodek, prejet na podlagi podjemne pogodbe, dohodek za opravljeno študentsko delo …),
– dohodek iz dejavnosti (s. p.), če se ne uveljavljajo t. i. normirani odhodki,
– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gospodarske dejavnosti,
– prenos premoženjskih pravic,
– drugi dohodki (npr. dobitki v nagradnih igrah).

Če ugotovite, da informativni izračun ni korekten, lahko podate ugovor zoper informativni izračun dohodnine ( v 30 dneh od dneva njegove odpreme. Če informativnega izračuna niti v okviru druge pošiljke ne boste prejeli, morate preveriti pri Fursu, ali je bil izdan. Lahko se zgodi, da zavezanec informativnega izračuna ne prejeme, ker je ta poslan po navadni pošiljki (v nekaterih primerih je lahko vročen tudi kar preko e-davkov). Če se ugotovi, da informativni izračun ni bil izdan, mora zavezanec do 31. 7. 2021 sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2020. Takšni primeri so pogosti, predvsem ko je zavezanec zaposlen pri tujem delodajalcu in med letom ne vlaga medletnih napovedi.

Če ugovora zoper informativni izračun ne boste vložili, morate  dohodnino doplačati v 60 dneh od dneva odpreme vašega informativnega izračuna oz. boste v tem času prejeli vračilo med letom preveč plačane akontacije dohodnine. Furs dohodnino vrne na TRR, ki ga je zavezanec zadnjega odprl. 

Posledice ukrepov in koronakrize

Za leto 2020 pričakujemo več informativnih izračunov dohodnine, po katerih se med letom plačana akontacija dohodnine in letna dohodnina ne bosta ujemali, kar je mogoče pripisati posledicam, vezanim na koronakrizo in ukrepe. Poleg tega ne moremo mimo tega, da se je število brezposelnih v Sloveniji povečalo (v četrtem četrtletju leta 2020 je bilo v Sloveniji brezposelnih 53.000 oseb, kar je približno toliko, kot jih je bilo v tretjem in drugem  četrtletju leta 2020, hkrati za 29,8 odstotka (ali 12.000) več kot v istem obdobju leta 2019), posledično se je zmanjšal tudi dohodek teh posameznikov, kar vpliva na letno dohodninsko stopnjo. Če je posameznik na začetku leta prejemal višje dohodke kot konec leta 2020, je bila na začetku leta tudi upoštevana višja stopnja za izračun akontacije dohodnine, kot je zdaj ugotovljena efektivna stopnja dohodnine. Ob tako poenostavljenem primeru lahko posameznik pričakuje vračilo dohodnine na letni ravni.

Vzdrževani družinski člani

Če uveljavljate vzdrževane družinske člane in tega do zdaj še niste naredili, možnosti za leto 2020 vseeno še niste izgubili (zdaj lahko podate ugovor in v njem uveljavljate vzdrževane družinske člane). V vsakem primeru je smiselno preveriti, pri kom je bolj smiselno uveljavljati vzdrževane družinske člane. Običajno je to tisti, ki ima na letni ravni višji dohodek, ki se všteva v letni izračun dohodnine. Priporočamo je, da naredite nekaj testnih poskusov in s tem natančno ugotovite, kdo naj vzdrževane družinske člane v vašem primeru uveljavlja. Te poskuse lahko popolnoma neobvezujoče opravite na obrazcu Napoved za odmero dohodnine za leto 2020, ki ga najdete na e-davkih.

Dohodki iz tujine

Če ste med tistimi, ki dohodek prejemajo iz tujine, morate preveriti, ali ste med letom že napovedali vse dohodke iz tujine in pri tem uveljavljali tudi vse, kar vam pripada. Če ste med letom davek plačevali tudi v tujini, bodite pozorni (tudi če ste oddajali medletne napovedi in je davek v tujini že bil upoštevan pri izračunu akontacije dohodnine), da vložite ugovor zoper informativni izračun dohodnine, ker se davek, plačan v tujini, v informativnem izračunu ne upošteva avtomatično. Če tega ne storite, lahko pride do dvojne obdavčitve. Prav tako preverite, ali ste dohodke pravilno napovedali, saj če ste v tujini prejeli dohodek, podoben regresu ali nagradi za poslovno uspešnost, lahko davčno osnovo v Sloveniji (pod določenimi pogoji) ustrezno zmanjšate.

Prav tako lahko pri zmanjševanju davčne osnove v Sloveniji pomembno vlogo odigrajo stroški, ki jih lahko uveljavljate. Stroškom se običajno posveča bolj malo pozornosti (npr. obstaja tudi možnost povečanja stroškov prehrane, če ste na delovnem mestu več kot 10ur na dan), ampak lahko odigrajo pomembno vlogo pri izračunu davčne obveznosti.

Ostali dohodki, ki jih prejeme posameznik in na začetku članka niso našteti (npr. najemnina, obresti, dividende, kapitalski dobički, normiran s. p. …), se obravnavajo ločeno, kar pomeni, da so obdavčeni po fiksni stopnji in jih mora zavezanec napovedati sam, izjema so določeni primeri.